Saturn

Saturn

The Bringer of Old Age
(Alderdomsbringeren)

Saturn er den sjette planeten fra Solen og den nest største:

    omløp:  1,429,400,000 km (9.54 AU) fra Solen
    diameter: 120,536 km (ved ekvator)
    masse:  5.68e26 kg
I romersk mytologi er Saturn jordbruksguden. Den tilsvarende greske guden Kronos var sønn av Uranus og Gaia, og er Zevs' (Jupiters) far. Saturn er roten i det engelske navnet for lørdag; Saturday (se Appendix 5).

Saturn har vært kjent siden forhistorisk tid. Galileo var den første som observerte den med teleskop i 1610. Han la merke til dens underlige utseende, som forvirret ham. Siden planetene beveger seg rundt Solen hender det at Jorden passerer planet som defineres av Saturns ringer. Dette gjorde det vanskelig for tidlige observatører. Et bilde med dårlig oppløsning kan derfor være vanskelig å tolke. Først i 1659 klarte Christiaan Huygens å forstå ringenes geometri. Ringene forble unike i solsystemet helt til 1977, da noen svake ringer ble observert rundt Uranus - og kort tid etter rundt Jupiter og Neptun.

Saturn ble først passert av Pioneer 11 i 1979 og senere av Voyager 1 og Voyager 2. Cassini (et samarbeidsprosjekt mellom NASA og ESA) kom fram 1. juli 2004 og vil gå i bane rundt Saturn i minst fire år.

Saturn er tydelig flattrykt når den observeres gjennom et lite teleskop. Ekvatorial- og polardiametrene avviker med nesten 10% (hhv. 120 536 km og 108 728 km). Dette skyldes den raske rotasjonen og at den stort sett består av gass. De andre gassplanetene er også flattrykte, men i mindre grad.

Saturn har den minste tettheten av alle planetene; dens spesifikke vekt (0.7) er mindre enn vann.

Som Jupiter består Saturn av omtrent 75% hydrogen og 25% helium med spor av vann, metan, ammoniakk og "stein". Dette ligger tett opptil sammensetningen i gass-skyen der Solen og resten av solsystemet oppstod.

Saturn indre ligner Jupiters med en steinkjerne og deretter et lag av flytende metallisk hydrogen og så et lag av molekylært hydrogen. Spor av ulike typer is er også tilstede.

Saturn har et varmt indre (12000 grader K i kjernen) og stråler ut mer energi energi enn den mottar fra Solen. Varmen genereres av noe som kalles Kelvin-Helmholtz-mekanismen som i Jupiter. Dette er likevel ikke nok til å forklare Saturns høye luminositet, en tilleggsmekanisme må være i virksomhet. Muligens har det noe med helium i kjernen å gjøre.

De klare båndene vi ser på Jupiter er mye svakere på Saturn. De er også mye bredere langs ekvator. Detaljer i skytoppene er usynlige sett fra Jorden, så det var ikke før Voyager-ferdene at det var mulig å studere sirkulasjonen i atmosfæren . Saturn har også seiglivede flekker (den røde flekken midt i bildet til høyre) og andre strukturer som er vanlige på Jupiter. I 1990 kunne Hubble-teleskopet rapportere om en enorm hvit "sky" nær ekvator som ikke var synlig under Voyager-ferdene. I 1994 ble en ny, mindre storm observert (venstre).

To tydelige ringer (A og B) og en svakere (C) kan observeres fra Jorden. Delingen mellom ringene A og B kalles Cassinis deling. Den langt svakere delingen i de ytre delene av ring A kalles Enckes deling (dette er misvisende ettersom delingen antagelig aldri ble observert av Encke). Voyager-bilder viser i tillegg fire svake ringer. I motsetning til ringer rundt andre planeter har Saturns ringer en uvanlig høy albedo eller refleksjonsevne (0.2 - 0.6).

Selv om de virker sammenhengende sett fra Jorden, består ringene i virkeligheten av utallige små partikler i hver sin bane. "Partiklene" varierer i størrelse fra rundt en centimeter til flere meter i diameter. Noen få kilometerstore legemer er også sannsynlig.

Saturns ringer er overraskende tynne: Med sine 250 000 km i diameter er de mindre enn 1 km tykke! Til tross for sitt imponerende utseende, er det faktisk svært lite materiale i ringene. Hvis man presset dem sammen til ett legeme, ville de ikke utgjøre mer enn 100 km i diameter.

Ring-partiklene ser ut til å bestå hovedsaklig av vann-is, men innimellom finnes det antagelig også isdekte steiner.

Voyager bekreftet observasjoner av noen underlige radielle inhomogeniteter døpt "eiker", som først ble rapportert av amatørastronomer (venstre). Vi vet ennå ikke hva de er, men de kan kanskje ha noe med Saturns magnetfelt å gjøre.

Saturns ytterste ring, F-ringen, er en komplisert sak satt sammen av flere små ringer med små tydelige knuter. Forskerne lurer på om knutene kan være opphopninger av ring-materiale, eller "mini-måner". Den merkelige sammenflettede strukturen som kunne ses på Voyager 1-bildene kunne ikke ses på bilder fra Voyager 2 - kanskje fordi sistnevnte tok bilder i områder der ringene er nesten parallelle. De er tydlige i Cassini-bildene.

Mellom enkelte av månene og ringsystemet er det kompliserte resonans-effekter. De såkalte gjetermånene (dvs. Atlas, Prometheus og Pandora) er tydeligvis viktige for å holde ringene på plass; mens Mimas ser ut til å være ansvarlig for det sparsommelige materialet i Cassinis deling, som ser ut til å tilsvare Kirkwood-delingen i asteroidebeltet. Pan befinner seg inne i Enckes deling og S/2005 S1 er i midten av Keeler-gapet. Hele systemet er svært komplisert og er ennå dårlig forstått.

Ringenes opprinnelse (både for Saturn og de andre jovianske planetene) er ukjent. De kan ha eksistert siden begynnelsen, men ringene er ustabile og trenger stadig "påfyll" for å holdes ved like. Antagelig kommer nytt materiale fra asteroider og små måner som brytes ned. De nåværende ringene kan være kun noen få hundre millioner år gamle.

Som de andre jovianske planetene har Saturn et betydelig magnetfelt.

På nattehimmelen er Saturn lett å se med det blotte øye. Den er ikke så lyssterk som Jupiter, men den er lett å gjenkjenne fordi den ikke "blinker" slik som stjernene. Ringene og de største månene er synlige gjennom små teleskoper. Mange nettsteder viser Saturns (og de andre planetenes) posisjon på himmelen. Mer detaljerte og tilpassede kart kan lages med egne planetariumprogrammer som for eksempel Starry Night.

Saturns måner

Saturn har 34 navngitte måner:

      Avstand  Radius Masse
Måne   (000 km)  (km)   (kg)  Oppdager  År
--------- -------- ------ ------- ---------- -----
Pan       134   10   ?   Showalter  1990
Atlas      138   14   ?   Terrile   1980
Prometheus   139   46 2.70e17 Collins   1980
Pandora     142   46 2.20e17 Collins   1980
Epimetheus   151   57 5.60e17 Walker    1980
Janus      151   89 2.01e18 Dollfus   1966
Mimas      186   196 3.80e19 Herschel   1789
Enceladus    238   260 8.40e19 Herschel   1789
Tethys     295   530 7.55e20 Cassini   1684
Telesto     295   15   ?   Reitsema   1980
Calypso     295   13   ?   Pascu    1980
Dione      377   560 1.05e21 Cassini   1684
Helene     377   16   ?   Laques    1980
Rhea      527   765 2.49e21 Cassini   1672
Titan     1222  2575 1.35e23 Huygens   1655
Hyperion    1481   143 1.77e19 Bond     1848
Iapetus    3561   730 1.88e21 Cassini   1671
Phoebe    12952   110 4.00e18 Pickering  1898

Saturns ringer

          Indre   Ytre        Omtrentlig  Omtrentlig
Navn        radius  radius   bredde  posisjon   masse (kg)
----        ------  ------  ------   ----------  ----------
D-ringen      67.000  74.500   7.500   (ring)
Guerins delingen
C-ringen      74.500  92.000  17.500   (ring)    1.1e18
Maxwells delingen 87.500  88.000    500   (deling)
B-ringen      92.000  117.500  25.500   (ring)    2.8e19
Cassinis deling  115.800  120.600   4.800   (deling)
Huygens gapet   117.680    --  285-440   (underdeling)
A-ringen     122.200  136.800  14.600   (ring)    6.2e18
Enckes minimum  126.430  129.940   3.500   29%-53%
Enckes deling   133,410  133,740
Keeler gapet   136,510  136,550
F-ringen     140.210       30-500   (ring)
G-ringen     165.800  173.800   8.000   (ring)    1e7?
E-ringen     180.000  480.000  300.000   (ring)

Merknader:
* avstandene er gitt i km fra Saturns sentrum
* "Enckes minimum" er et slang uttrykk som brukes av amatørastronomer, ikke en
 offisiell IAU betegnelse.
Kategoriseringen er faktisk litt feil, siden tettheten av partikler varierer på en komplisert måte som ikke kan deles opp i enkle kategorier av ringer og delinger. Delingene er heller ikke helt tomme, og ringene er ikke perfekt sirkulære.

Mer om Saturn og dens måner

Åpne spørsmål


Ekspress til Titan

Contents ... Solen ... Jupiter ... Sinope ... Saturn ... Pan ... Uranus ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 6. desember 2006 av Unni Fuskeland