En personlig bønn


   Nesten all informasjon i De Ni Planetene var samlet sammen av NASA-sonder og -forskere, og betalt ved hjelp av skattepenger. Vår utforsking av solsystemet er nødvendigvis et offentlig foretak og lever eller dør med den offentlige mening.

   Men idag har romprogrammet i USA problemer. En rekke tragiske uhell (Challenger, Mars Observer) og pinlige tilbakeslag (Galileos fastsittende antenne, HSTs feilslipte optikk) har endret NASAs rykte fra modig og vi-kan-holdning til klønete og byråkratisk. Den populære støtten har minket drastisk. Budsjettet har blitt kraftig kuttet ned. Hver år kjemper NASA med å klare seg med stadig mindre penger, med det resultat at mange gode forslag har blitt lagt på hyllen og enestående sjanser mistet.

   Men det trenger ikke være slik. Husker du Apollo? Hvis du ønsker å se Amerikas romprogram tilbake på toppen kan du hjelpe!. Skriv til representantene i Washington. Meld deg inn i en aktivistgruppe. Ikke la politikken bli bestemt av meningene til de som synes at romprogrammet bare er for Trekkies og at underskuddet kan dekkes ved bare å kutte NASAs budsjett. La din stemme bli hørt.

   Det var nylig en brevkampanje for å redde Mars Surveyor. Kontoret til en kongressmann mottok hele 10 (ti) støttebrev som ble regnet som "mye" og hadde en stor påvirkning på kongressmannens avgjørelse. Så, tross den konvensjonelle tankegangen, din stemme kan faktisk bli hørt!

   Noen føler at romstasjonen og det bemannede programmet generelt er å ta hardt tiltrengte penger fra romforskingen og argumenterer for kutt i det bemannede programmet i håp om å få litt av pengene som blir til overs. Men etter min mening er dette en kortsiktig holdning. En anonym Usenet-poster hadde helt rett da han skrev:

"Det er de som har forskjellige synspunkter på hva våre mål bør være i rommet. Noen er interessert i vitenskap eller bare skjønnheten i et fremmed landskap, de er fornøyde med å se gjennom øynene til en maskin; andre føler trangen til å gå i disse fremmede landskapene, eller sende menneskelige stedfortredere. Andre igjen mener at menneskets skjebne er i stjernene og at vi må utvide oss til universet for å overleve. Jeg tror vi må arbeide sammen og tolerere hverandres motivasjoner."

   Benjamin Franklin sa det mer kortfattet: "We must all hang together, or most assuredly we shall all hang separately."

   Hvis du er fra et annet land, så beklager jeg for USA-vinklingen her. (Faktisk er jeg svært flau over måten mitt land noen ganger har sviktet sine rompartnere). Hvis ditt land har sitt eget romprogram (se under), vær snill og støtt det og programmer hos internasjonal foretak som Cassini/Huygens.


   En enkel måte å hjelpe er å bli medlem i en romforsvarsgruppe som den følgende. De fortjener støtte fra alle som bryr seg om menneskehetens fremtid i rommet.

The Planetary Society

National Space Society

SEDS

The Astronomical Society of the Pacific

Space Frontier Foundation


Space Agencies and Centres

Other WWW resources


Contents ... Romsonder ... Bønn ... Ordliste ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 2. mars 2005 av Unni Fuskeland