Phoebe

Saturn IX

Phoebe ("FEE bee") er den ytterste av Saturns kjente måner. Phoebe ligger nesten fire ganger så langt unna Saturn som sin nærmeste nabo (Iapetus) gjør.
    omløp:  12,952,000 km fra Saturn
    diameter: 220 km
    masse:  4.0e18 kg
Phoebe var datteren til Uranus og Tellus; bestemoren til Apollo og Artemis.

Oppdaget av Pickering i 1898.

De fleste av Saturns måner er lyse, men Phoebes albedo er veldig lav (0.05), dvs. den er nesten beksort.

Med unntak av Phoebe og Iapetus går alle Saturns måner i baner som sammenfaller mer eller mindre med Saturns ekvatorialplan. Phoebes bane avviker fra dette planet med nesten 175° (nordpolen dens vender motsatt vei av Saturns).

Phoebes eksentriske, retrograde bane og uvanlige albedo tyder på at den kan være en innfanget komet eller et Kuiper-belte-objekt. Oppdagelsen av CO2-is som Cassini gjorde da den fløy forbi i 2004 forsterker denne ideen. Oppdagelse av CO2, karbondioksid, utelukker den forrige ideen om at det kunne være en innfanget asteroide. Det virker som om Phoebe er kjemisk ganske lik Pluto og Triton. Den er sansynligvis veldig lik den kjemiske sammensetningen som det ytre solsystemet hadde i begynnelsen.

Phoebe er også uvanlig fordi den som eneste Saturn-måne bortsett fra Hyperion IKKE roterer synkront.

Materiale revet løs fra Phoebes overflate etter mikroskopiske meteortreff kan være årsaken til de mørke flatene på Hyperion og den ledende halvkulen på Iapetus.

Mer om Phoebe

Åpne spørsmål


Contents ... Saturn ... Iapetus ... Phoebe ... Nye måner ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 7. juli 2005 av Unni Fuskeland