Phobos

Mars I

Phobos er den største og innerste av Mars' to måner. Phobos er nærmere sin "moderplanet" enn noen annen måne i solsystemet der den svever mindre enn 6000 km over overflaten på Mars. Den er også en av de minste månene i solsystemet.
    omløp:  9378 km fra sentrum av Mars
    diameter: 22.2 km (27 x 21.6 x 18.8)
    masse:  1.08e16 kg
I gresk mytologi er Phobos en av Ares' (Mars) og Afrodites (Venus) sønner. "Phobos" er det greske ordet for "frykt" (og er roten i ordet "fobi"!).

Oppdaget 18. august 1877 av Hall; fotografert av Mariner 9 i 1971, Viking 1 i 1977, og Phobos i 1988.

Phobos går rundt Mars under den synkrone baneradien. Derfor står den opp i vest, beveger seg raskt over himmelen for så å gå ned i øst - vanligvis to ganger om dagen! Den er så nær overflaten at den ikke kan ses over horisonten fra alle steder på Mars.

Dessuten er Phobos dømt til undergang: Fordi dens går i bane under den synkrone banehøyden vil tidevannskreftene gjøre banen ennå mindre (for tiden krymper Phobos'bane med omtrent 1.8 meter per århundre). Om 50 millioner år vil den enten styrte mot Mars' overflate eller (mer sannsynlig) brytes opp og danne en ring. (Dette er den motsatte effekten av den som for tiden øker Månens bane.)

Phobos og Deimos kan bestå av karbonrike mineraler, i likhet med C-type -asteroider. Tetthetene deres er derimot så lave at de ikke kan bestå av ren stein. De består etter all sannsynlighet av en blanding av stein og is. Begge har mange kratere. Nye bilder fra Mars Global Surveyor indikerer at Phobos er dekket av et metertykt lag med fint støv, sammenlignbart med regolitt på Jordens måne.

Det russiske romfartøyet Phobos 2 detekterte en svak, men jevn, gassutstrømning fra Phobos. Dessverre "døde" Phobos 2 før den rakk å bestemme hva det dreide seg om - men det antas å være vann. Phobos 2 tok noen få bilder (til høyre).

Den mest fremtredende trekket ved Phobos er det store Stickney-krateret, navngitt etter Halls kones pikenavn (over). Som Mimas' krater Herschel må nedslaget som skapte Stickney nesten ha knust Phobos fullstendig. Rillene og sprekkene på overflaten er antagelig også forårsaket av Stickney-nedslaget.

Phobos og Deimos antas å være innfangede asteroider. Enkelte lurer på om de stammer fra de ytre delene av solsystemet og ikke fra asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.

Phobos og Deimos kan en dag bli "romstasjoner" som kan brukes til å studere Mars, eller mellomstasjoner til og fra Marsoverflaten - særlig hvis is-funnene blir bekreftet.

Mer om Phobos

Åpne spørsmål


Contents ... Mars ... Phobos ... Deimos ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 2. februar 2005 av Unni Fuskeland