Nereid

Neptun II

Nereid er den ytterste og tredje største av Neptuns kjente måner:
    omløp:  5,513,400 km fra Neptun
    diameter: 340 km
    masse:  ?
Nereid var en havnymfe, en av de 50 døtrene til Nereus og Doris.

Oppdaget i 1949 av Kuiper.

Nereid har den mest eksentriske banen av alle planetene og månene i solsystemet. Avstanden til Neptun varierer mellom 1,353,600 og 9,623,700 kilometer.

Nereids underlige bane tyder på at denne månen kan være en innfanget asteroide eller et objekt fra Kuiper-beltet.

Mer om Nereid

Åpne spørsmål


Contents ... Neptun ... Triton ... Nereid ... Pluto ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 16. februar 2005 av Unni Fuskeland