Neptuns små måner

Neptuns fire innerste måner er

Neptun har også flere knøttsmå, fjerne måner uten navn som nylig ble oppdaget.

Naiad

Neptun III

Naiad er den innerste av Neptuns kjente måner:
    omløp:  48,200 km fra Neptun
    diameter: 58 km
    masse:  ?
Naiadene var nymfer som bodde i og hersket over bekker, kilder og oppkommer.

Den siste av satellittene som ble oppdaget i 1989 av Voyager 2.

Naiad, Thalassa, Despina og Galatea er alle irregulære i fasongen.

Mer om Naiad


Thalassa

Neptun IV

Thalassa er den andre av Neptuns kjente måner:
    omløp:  50,000 km fra Neptun
    diameter: 80 km
    masse:  ?
Thalassa var datter av Aether og Hemera. "Thalassa" er det greske ordet for "sjø".

Oppdaget i 1989 av Voyager 2.

Mer om Thalassa


Despina

Neptun V

Despina er den tredje av Neptuns kjente måner:
    omløp:  52,600 km fra Neptun
    diameter: 148 km
    masse:  ?
Despina var en nymfe, datter av Poseidon (Neptun) og Demeter.

Oppdaget i 1989 av Voyager 2.

Mer om Despina


Galatea

Neptun VI

Galatea er den fjerde av Neptuns kjente måner:
    omløp:  62,000 km fra Neptun
    diameter: 158 km
    masse:  ?
Galatea var en siciliansk nereide som ble elsket av kyklopen Polyfemos (forøvrig ingen sammenheng med jomfruen som opprinnelig var en statue hugget av Pygmalion, og som ble vekket til liv av Afrodite).

Oppdaget i 1989 av Voyager 2.

Mer om Galatea


Åpne spørsmål


Contents ... Neptun ... Naiad / Thalassa / Despina / Galatea ... Larissa ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 16. februar 2005 av Unni Fuskeland