Mimas

Saturn I

Mimas ("MY mas") er den syvende av Saturns kjente måner:
    omløp:  185,520 km fra Saturn
    diameter: 392 km
    masse:  3.80e19 kg

Mimas var en av Titanene som ble felt av Herakles (Hercules).

Oppdaget i 1789 av Herschel.

Mimas' lave tetthet tyder på at den for det meste består av is, med en liten andel stein.

Overflaten domineres av et nedslagskrater med en diameter på 130 km kalt Herschel. Krateret er så stort at det utgjør 1/3 av månens totale diameter! Kraterveggene er omtrent 5 km høye, bunnen går så dypt som 10 km, og toppen i midten står 6 km over kraterbunnen. Nedslaget må ha vært nær ved å knuse Mimas. Det er observert sprekker på den motsatte siden av månen som kan ha oppstått under nedslaget.

Overflaten er mettet med kratere, men ingen er på langt nær så store som Herschel. Dette tyder på at Mimas tidligere har vært bombardert av enda større legemer enn det som skapte Herschel, og det førte til at den lille månen knuste og alle spor etter tidligere nedslag ble visket ut. Restene har så samlet seg og dannet den Mimas vi kjenner.

Mer om Mimas

Åpne spørsmål


Contents ... Saturn ... Janus ... Mimas ... Enceladus ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 22. februar 2006 by Unni Fuskeland