Larissa

Neptun VII

Larissa er den femte av Neptuns kjente måner:
    omløp:  73,600 km fra Neptun
    diameter: 193 km (208 x 178)
    masse:  ?  
Larissa var en av Pelasgos' døtre.

Harold Reitsma er den som har fått æren for oppdagelsen av Larissa. Han oppdaget den lille månen ved hjelp av bakkebaserte okkultasjonsobservasjoner. De første og hittil eneste bildene ble tatt av Voyager 2.

I likhet med Proteus er Larissa irregulær (ikke-sfærisk) og ser ut til å være belagt av kratere.

Mer om Larissa

Åpne spørsmål


Contents ... Neptun ... Galatea ... Larissa ... Proteus ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 16. februar 2005 av Unni Fuskeland