Jupiters ytre måner


Langt vekk fra Jupiter, utenfor de galileiske månenes baner, finner vi åtte små måner:

Leda Ananke
Himalia Carme
Lysithea Pasiphae
Elara Sinope


Jupiters ytre måner deles inn i to grupper: Leda, Himalia, Lysithea og Elara i en avstand av omtrent 11 millioner km fra Jupiter, og Ananke, Carme, Pasiphae og Sinope 23 millioner km unna. Da den første versjonen av The Nine Planets ble skrevet visste man bare om disse månene. Men i de siste årene har flere titalls små måner blitt oppdaget i ulike baner lengre ute.

Leda

Jupiter XIII

Leda er den niende i rekken og den minste av Jupiters kjente måner:
    omløp:  11,094,000 km fra Jupiter
    diameter: 16 km
    masse:  5.68e15 kg
Leda var dronning av Sparta, og med Zevs (for anledningen i form av en svane) hadde hun barna Helene og Pollux.

Oppdaget av Kowal i 1974.

Leda, Ananke og Sinope er blant de minste månene i solsystemet.


Himalia

Jupiter VI

Himalia er den tiende i rekken av Jupiters kjente måner:
    omløp:  11,480,000 km fra Jupiter
    diameter: 186 km
    masse:  9.56e18 kg
Himalia var en av nymfene, og mor til tre av Zevs' sønner.

Oppdaget av Perrine i 1904.

Til forskjell fra de indre satellittene har banene til Leda, Himalia, Lysithea and Elara en betydelig helningsvinkel i forhold til Jupiter ekvator (ca. 28 grader).


Lysithea

Jupiter X

Lysithea er den ellevte i rekken av Jupiters kjente måner:
    omløp:  11,720,000 km fra Jupiter
    diameter: 36 km
    masse:  7.77e16 kg
Lysithea var en av Okeanos' døtre - og nok en av Zevs' elskerinner.

Oppdaget av Nicholson i 1938.


Elara

Jupiter VII

Elara er den tolvte i rekken av Jupiters kjente måner:
    omløp:  11,737,000 km fra Jupiter
    diameter: 76 km
    masse:  7.77e17 kg
Elara var Zevs' mor (faren var kjempen Tityus).

Oppdaget av Perrine i 1905.

Leda, Himalia, Lysithea og Elara kan være levningene av en enkelt asteroide som ble innfanget og knust av Jupiters tyngdekrefter.


Ananke

Jupiter XII

Ananke er den trettende i rekken av Jupiters kjente måner:
    omløp:  21,200,000 km fra Jupiter
    diameter: 30 km
    masse:  3.82e16 kg
Ananke var mor til Adrastea, Zevs' datter.

Oppdaget av Nicholson i 1951.

Ananke, Carme, Pasiphae og Sinope følger uvanlige, men lignende baner.


Carme

Jupiter XI

Carme er den fjortende i rekken av Jupiters kjente måner:
    omløp:  22,600,000 km fra Jupiter
    diameter: 40 km
    masse:  9.56e16 kg
Carme var mor til Britomartis (Kretas dronning og Zevs' datter).

Oppdaget av Nicholson i 1938.

Ananke, Carme, Pasiphae og Sinope er spesielt uvanlige ettersom banene deres er retrograde.


Pasiphae

Jupiter VIII

Pasiphae er den femtende i rekken av Jupiters kjente måner:
    omløp:  23,500,000 km fra Jupiter
    diameter: 50 km
    masse:  1.91e17 kg
Pasiphae var Minos' kone og Minotauros' mor.

Oppdaget av P. Melotte i 1908.

Ananke, Carme, Pasiphae og Sinope går i baner med store helningsvinkler relativt til Jupiters ekvator (omtrent 150 grader).


Sinope

Jupiter IX

Sinope er den sekstende og ytterste av Jupiters kjente måner:
    omløp:  23,700,000 km fra Jupiter
    diameter: 36 km
    masse:  7.77e16 kg
Sinope var en kvinne som Zevs' etter sigende skulle ha forsøkt å kurtisere - uten hell!

Oppdaget av Nicholson i 1914.

Ananke, Carme, Pasiphae og Sinope kan være levningene av en enkelt asteroide som ble innfanget og knust av Jupiters tyngdekrefter.


Åpne spørsmål


Contents ... Jupiter ... Callisto ... Leda / ... / Sinope ... S/1999 J 1. ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 15. februar 2005 av Unni Fuskeland