Janus

Saturn X

Janus "JAY nus" er den sjette av Saturns kjente måner:
    omløp:  151,472 km fra Saturn
    diameter: 178 km (196 x 192 x 150)
    masse:  2.01e18 kg
Janus var portenes gud og blir gjerne avbildet med to ansikter som ser i hver sin retning. Janus har gitt navn til måneden januar.

Oppdaget av den franske astronomen Audouin Dollfus i 1966.

Dollfus har fått æren for oppdagelsen, men det er usikkert om det virkelig var Janus eller om det var Epimetheus han så. Walker oppdaget Janus uavhengig av Dollfus, men hans telegram ankom noen få timer for sent. Larson og Fountain fant i 1978 ut at det faktisk er to måner i bane omtrent 151000 km fra Saturn. Dette ble bekreftet i 1980 av Voyager 1.

Janus og Epimetheus er "co-orbitale". Omløpsradiene til Janus og Epimetheus avviker med 50 km, mindre enn noen av månenes diametre. Omløpshastighetene er derfor nesten like. Når de nærmer seg hverandre utveksler de litt bevegelsesenergi, som fører til at den laveste blir dyttet opp til en høyere bane mens den høyeste synker til en lavere bane - de bytter plass! Denne ombyttingen finner sted omtrent hvert fjerde år, omløpsdataene gitt her er fra da Voyager-sondene passerte Saturn.

Janus er dekket av kratere med diametre på mer enn 30 km, men den har få sprekker og andre streker. Overflaten ser ut til å være eldre enn Prometheus', men yngre enn Pandoras.

Mer om Janus

Åpne spørsmål


Contents ... Saturn ... Epimetheus ... Janus ... Mimas ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 17. januar 2005 av Unni Fuskeland