Iapetus

Saturn VIII

Iapetus "eye AP i tus" er den syttende av Saturns kjente måner og den tredje største:
    omløp:  3,561,300 km fra Saturn
    diameter: 1460 km
    masse:  1.88e21 kg
I gresk mytologi var Iapetus en Titan. Han var sønn av Uranus, far til Prometheus og en av menneskenes forfedre.

Oppdaget av Cassini i 1671.

Den lave tettheten (1.1 g/cm3) tyder på at Iapetus består nesten utelukkende av vann-is.

De ledende og etterfølgende halvkulene er svært ulike. Den ledende halvkulen har en albedo på ca 0.04 - den er med andre ord bekmørk. Den etterfølgende halvkulens albedo er derimot 0.6, nesten like lys som Europa! Denne forskjellen er så slående at Cassini bemerket at han bare kunne se Iapetus på den ene siden av Saturn, ikke på den andre.

En forklaring på dette underlige fenomenet er at den ledende halvkulen er dekket av materiale som er revet løs fra Phoebe eller et annet av Saturs legemer. Problemet er at fargen på den mørke delen av Iapetus ikke stemmer overens med fargen på Phoebe. En annen mulighet er at aktive prosesser i det indre av Iapetus er ansvarlige, men skillet mellom den lyse og den mørke halvkulen er påfallende skarp.

Iapetus crater På den siste dagen i 2004 hadde Cassini sitt første nærmøte med Iapetus. Bildene viser at det mørke materialet ligger på toppen geografien, noe som indikerer at den er ganske ung. Og som i bildet til venstre er det mange kratre langs kanten av det mørke området der kun en side er dekket av det mørke materialet. Skillet mellom de to regionene er ikke så skarp likevel. Sålangt har data fra Cassini ikke klart å løse problemet med opprinnelsen til det mørke materialet, men det kommer fortsatt mer data.

equatorial ridge Iapetus store belte ved ekvator.

Cassinis første nærmøte med Iapetus avslørte også en annen viktig detalj som ikke er sett før: et belte som er 13 kilometer høyere enn terrenget rundt, som strekker seg ihvertfall 1300 kilometer nesten helt parallelt med ekvator på Iapetus (klikk på bildet til høyre for å lese mer).

Med unntak av Iapetus og Phoebe går alle Saturns måner i baner som sammenfaller mer eller mindre med Saturns ekvatorialplan. Iapetus' bane avviker fra dette planet med nesten 15 grader.

Mer om Iapetus

Åpne spørsmål


Contents ... Saturn ... Hyperion ... Iapetus ... Phoebe ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 7. juli 2005 av Unni Fuskeland