Halleys komet

I 1705 forutsa Edmond Halley ved hjelp av Newtons bevegelseslover at kometen som var observert i 1531, 1607 og 1682 ville returnere i 1758 - dessverre etter hans død. Kometen dukket opp som forventet og ble senere oppkalt etter ham.

Gjennomsnittsperioden til Halleys komet er 76 år, men det lar seg ikke gjøre å fastsette gjenkomstdatoen bare ved å trekke multipler av 76 fra 1986 (da kometen besøkte oss sist). Tyngdekreftene fra de store planetene endrer perioden fra runde til runde. Andre krefter, som f.eks. reaksjoner i gassen som fordamper av når kometen passerer Solen, er også av betydning. Mellom 239 f.Kr. og 1986 e.Kr. har omløpstiden variert mellom 76.0 år (i 1986) og 79.3 år (i 451 og 1066). Den nærmeste perihelpassasjen rundt Jesu tid var 11 f.Kr og 66 e.Kr, ingen av dem mens Jesus levde. Kometens mest berømte tilstedeværelse var i 1066, da den ble observert ved slaget ved Hastings (til og med avbildet i Bayeux-teppet).

Hallys komet var synlig i 1910 og igjen i 1986. Dens neste perihel-passasje er i 2062.

Halleys bane er retrograd og heller 18° i forhold til ekliptikken. Den er, som alle kometbaner, svært eksentrisk.

Bare fire kometer har blitt besøkt av romsonder. NASA-sonden ICE passerte gjennom halen på komet Giacobini-Zinner i 1985; komet Grigg Skjellerup ble besøkt av ESA-sonden Giotto i 1989. I 1986 besøkte fem sonder fra daværende Sovjet, Japan og ESA Halleys komet, og Giotto tok noen spektakulære nærbilder av den aktive kjernen (øverst og til høyre). NASA's DS1 tok bilder av kjernen til Komet Borrelly i 2001.

Kjernen i Halleys komet har de omtrentlige målene 16x8x8 kilometer.

I motsetning til hva som var forventet er Halleys kjerne ganske mørk, med en albedo på bare 0.03 (mørkere enn kull!). Dette gjør Halley til et av de mørkeste objektene i solsystemet.

Tettheten i kjernen er ganske lav, omtrent 0.1 g/cm3. Dette tyder på at den er porøs, muligens fordi den stort sett består av støv som har blitt etterlatt når islagene har sublimert vekk.

Halley er ganske unik fordi den er både stor og aktiv og har en veldefinert, jevn bane. Dette gjorde den til et enkelt mål for Giotto og de andre, men den er kanskje ikke særlig representativ for kometer generelt.

Halleys komet vil returnere til vår del av solsystemet i år 2061.

Mer om Halleys komet (engelsk)

Åpne spørsmål


Contents ... Solen ... Smålegemene ... Kometer ... Halleys komet ... SL 9 ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 28. mars 2007 av Unni Fuskeland