Eris

Eris (også kjent som 2003 UB 313, Xena) er det hittil største kjente medlemmet av Kuiperbeltet og den største av dvergplanetene.

        omløp:    10 128 000 000 km fra Solen (i gjennomsnitt)
        diameter: 2450 km

I romersk mytologi er Eris gudinnen av kaos og splid.

Eris ble oppdaget av Mike Brown, Chad Trujillo og David Rabinowitz i 2005 basert på et bilde tatt i 2003 av et bakketeleskop.

Eris er objektet som førte til definisjonen av klassifiseringen "dvergplanet" og til nedgraderingen av Pluto. Eris er større enn Pluto, så enten måtte Eris også defineres som en planet eller så måtte Pluto omklassifiseres. (Det er riktignok en betydelig usikkerhet i våre beste måling av Eris' diameter.)

Mer om Eris


Contents ... Solen ... Dvergplaneter ... Ceres ... Eris ... Smålegemer ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 10. juli 2014 av Maria Hammerstrøm