Enceladus

Saturn II

Enceladus ("en SEL a dus") er den åttende av Saturns kjente måner:
    omløp:  238,020 km fra Saturn
    diameter: 498 km
    masse:  7.30e19 kg
I gresk mytologi var Enceladus en Titan som falt i krig og ble begravet under fjellet Etna av gudinnen Athene.

Oppdaget i 1789 av Herschel.

Enceladus har høyest albedo (>0.9) av alle legemene i solsystemet. Overflaten er dekket av ren is.

Minst fem ulike landskapstyper har blitt observert på Enceladus. I tillegg til kratere er det flate sletter og store sprekker. En del av overflaten er ganske ung, antagelig mindre enn 100 millioner år.

Detter betyr at Enceladus må ha vært aktiv inntil for kort tid siden (kanskje er den aktiv i dag?). Det er muligens en form for "vann-vulkanisme" på gang.

Enceladus er altfor liten til å kunne bli varmet opp av nedbrytning av radioaktivt materiale i kjernen - varmen ville ha spredd seg for lenge siden.

enceladus, nærbilde Nærbilde av Cassini (likner på Europa?)

Enceladus er fastlåst i et 1:2 resonanse-forhold med Dione (i likhet med Io og Europa). Dette kan utgjøre en oppvarmingsmekanisme, men den er langt fra kraftig nok til å smelte vann-is. Det er derfor mulig at Enceladus består av materiale med lavt smeltepunkt snarere enn vann.

Enceladus kan være "fôringskilden" til Saturns tynne E-ring. Siden materialet ikke greier å holde seg i ringene i mer enn noen få tusen år, kan det tyde på nylig aktivitet på Enceladus. En annen mulighet er at ringene opprettholdes av høyhastighetskollisjoner mellom støvpartikler og de ulike månene, som vil stå for en mer jevn tilførsel av materiale.

Mer om Enceladus

Åpne spørsmål


Contents ... Saturn ... Mimas ... Enceladus ... Tethys ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 7. juli 2005 av Unni Fuskeland