Dvergplaneter

I 2006 bestemte Den internasjonale astronomiske union (forkortet IAU) seg for å lage en ny klassifiseringskategori for objekter i solsystemet, kalt "dvergplaneter", som skiller seg fra "planeter". Pluto for omklassifisert som en dvergplanet. Foreløpig finnes det fire medlemmer av denne kategorien: Ceres, Eris, Maemake og Haumea. Det er sannsynlig at det vil bli mange fler i fremtiden etterhvert som Kuiperbeltet blir nærmere observert.

Den faktiske definisjonen på "dvergplanet" er litt teknisk: et himmelsk legeme som

  1. går i bane rundt Sola,
  2. har tilstrekkelig masse til at dens egengravitasjon overkommer det rigide legemets krefter slik at det antar en hydrostatisk likevekt (nær kuleformet),
  3. har ikke ryddet nabolaget rundt sin egen bane, og
  4. ikke er en satellitt.

Dvergplaneter per i dag:

Mer om dvergplaneter


Contents ... Solen ... Pluto ... Dvergplaneter ... Ceres ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 10. juli 2014 av Maria Hammerstrøm