Deimos

Mars II

Deimos er den minste og ytterste av Mars' to måner. Den er den minste kjente månen i solsystemet.
     omløp:  23,459 km fra Mars
     diameter: 12.6 km (15 x 12.2 x 11)
     masse:  1.8e15 kg
I gresk mytologi er Deimos en av Ares' (Mars) og Afrodites (Venus) sønner. "Deimos" er det greske ordet for "panikk".

Oppdaget 12. august 1877 av Hall; fotografert av Viking 1 i 1977.

Deimos og Phobos kan bestå av karbonrike mineraler, i likhet med C-type-asteroider, og is. Begge har mange kratere.

Deimos og Phobos er antagelig asteroider perturbert av Jupiter inn i baner som gjorde at de ble innfanget av Mars.

Mer om Deimos

Åpne spørsmål


Contents ... Mars ... Phobos ... Deimos ... Jupiter ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 2. februar 2005 av Unni Fuskeland