Appendix 2: Solsystemets ekstremiteter


Her er en liste over de største, minste, klareste and tetteste av de store legemene i solsystemet pluss de med de beste mulighetene for liv.

De største

Det er 17 legemer i solsystemet med radius større enn 1000 km.[big worlds]
Denne mosaikken viser Solen og de 5 største planetene i en skala på 3200 km/pixel. (Jorden er den lille flekken mellom Jupiter og Solen).


[small worlds]
Denne mosaikken viser Jorden og resten av solsystemet i en skala på 100 km/pixel.
          Avstand  Radius  Masse
 Navn    Omløp (i 1000 km) (km)   (kg)
--------- ------- -------- ------- -------
Solen             697000 1.99e30
Jupiter  Solen   778000  71492 1.90e27
Saturn   Solen  1429000  60268 5.69e26
Uranus   Solen  2870990  25559 8.69e25 *
Neptun   Solen  4504300  24764 1.02e26 *
Jorden   Solen   149600   6378 5.98e24
Venus   Solen   108200   6052 4.87e24
Mars    Solen   227940   3398 6.42e23
Ganymedes Jupiter   1070   2631 1.48e23 +
Titan   Saturn   1222   2575 1.35e23 +
Merkur   Solen   57910   2439 3.30e23 +
Callisto  Jupiter   1883   2400 1.08e23
Io     Jupiter   422   1815 8.93e22
Månen   Jorden    384   1738 7.35e22
Europa   Jupiter   671   1569 4.80e22
Triton   Neptun    355   1353 2.14e22
Pluto   Solen  5913520   1160 1.32e22

*Merk: Neptun er litt tettere enn Uranus.

+Merk: Merkur er mye tettere enn Ganymedes og Titan.


De klareste

Det er 12 store objekter med lysstyrke over 6. magnitude (sett fra Jorden). Alle disse kan ses med det blotte øye eller gjennom en prismekikkert.
          Avstand  Radius  
 Navn    Omløp (i 1000 km) (km)  Vo *
--------- ------- --------- -------  ---
Solen    ?       0  697000 -26.8
Månen    Jorden    384   1738 -12.7
Venus   Solen    108200   6052 -4.4 
Jupiter  Solen    778000  71492 -2.7 
Mars    Solen    227940   3398 -2.0 
Mercury  Solen    57910   2439 -1.9 
Saturn   Solen   1429000  60268  0.7 
Ganymede  Jupiter    1070   2631  4.6 
Io     Jupiter    422   1815  5.0 
Europa   Jupiter    671   1569  5.3 
Uranus   Solen   2870990  25559  5.5 
Callisto  Jupiter    1883   2400  5.6 

*Merk: Vo = Objektets magnitude i synlig lys i opposisjon.

Merk: Kometer er ofte svært lyssterke idet de passerer Solen.

Advarsel: Se ALDRI direkte mot Solen. Dette kan forårsake alvorlige synsskader, og hvis du i tillegg bruker kikkert eller teleskop risikerer du å bli permanent BLIND.


De tetteste

Det er 11 store objekter med en tetthet som er større enn 3 g/cm3:
      Radius  Masse
Navn    (km)   (kg)  Tetth*
--------- ------- ------- ----
Jorden    6378 5.97e24 5.52
Merkur    2439 3.30e23 5.42
Venus    6052 4.87e24 5.26
Adrastea    10 1.91e16 4.5 
Mars     3398 6.42e23 3.94
Io      1815 8.93e22 3.53
Moon     1738 7.35e22 3.34
Elara     38 7.77e17 3.3 
Sinope     18 7.77e16 3.1 
Lysithea    18 7.77e16 3.1 
Europa    1569 4.80e22 3.01

*Merk: Tetthetene er gitt i gram pr. kubikkcentimeter.

Merk: Data for de mindre satellittene er ikke særlige presise.

Det er også mange asteroider med høy tetthet, særlig av M-typen.


De beste mulighetene for liv

Navn    Hvorfor
--------- -------
Jorden   :-)
Mars    mest lik Jorden - enda mer før
Europa   kan ha flytende vann
Titan   kompleks kjemi og mulighet for væsker
Enceladus kan ha flytende vann
Io     kompleks kjemi, uvanlig varm
Jupiter  verdt et forsøk: Varm, masser av organisk materiale

Dette er forøvrig meget spekulativt. Ingen av disse er noe å regne med. Det er mange argumenter for hvorfor liv (i kjent forstand) ikke kan eksistere på noen av disse himmellegemene - med unntak av Jorden. (Mer om liv på Europa.) Men selv om det ikke eksisterer liv på noen andre objekter i vårt solsystem, virker det sannsynlig at det er liv på andre steder i vår galakse. Det er gode argumenter på begge sider, men det eneste forskerne kan enes om et at vi simpelten ikke vet det, og at vi trenger mer bevis.


Contents ... Appendix-oversikt ... Data ... Ekstremiteter ... Kronologisk oversikt ... Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 3. mars 2005 av Unni Fuskeland