Appendix 1c: Data om solsystemet 3


NB: Disse opplysningene er hentet fra mindre sikre kilder - bør ikke brukes hvis det er står om livet!

Diverse data

									  
      Gravit  Uhast  M.B.H  Akse-     Oppstig Peri- Likev  Overfl Trykk  Atmosfærisk
Navn     (g)  (km/s)  (km/s) heln  Flat  knute  hel   (K)   (K)  (atm)  sammensetning
--------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------ -----------
Merkur   0.378   4.25  47.87  0       48.35  77.44  449   440  0   --
Venus    0.905  10.36  35.02 177.36      76.72 131.56  328   730  93   CO2, N2
Jorden   1.000  11.18  29.79  23.45 0.00335 354.90 102.83  279   287  1   N2, O2, Ar
Mars    0.379   5.02  24.13  25.19 0.00519  49.60 335.99  226   218  0.007 CO2, N2, Ar
Jupiter   2.364  59.5  13.06  3.13 .06481 100.47  15.63  122   120  (x)  H2, He
Saturn   1.066  35.5   9.66  26.73 0.1076  113.71  92.80  90   88      H2, He
Uranus   0.903  21.3   6.80  97.86 0.030   74.06 176.29  64   59      H2, He, CH4
Neptun   1.096  23.5   5.44  29.60 0.026  131.81  1.95  51   48      H2, He, CH4
Pluto    0.069   1.3   4.74 122.52     110.42 224.59  44   37  1e-5  N2, CH4, CO

Nøkkel: Gravit Gravitasjon ved overflaten i g (se også "Din vekt på andre kloder") Uhast Unnslipningshastighet i kilometer pr. sekund M.B.H. Midlere BaneHastighet i km/s Akseheln Rotasjonsaksens helningsvinkel i grader Flat Flattrykning ved polene Oppstig Lengdegrad for oppstigende knute Perihel Lengdegrad for perihel Likev Likevektstemperatur i Kelvin Overfl Overflatetemperatur i Kelvin Trykk Overflatetrykk i atmosfærer

Merk: (x) for de jovianske planetene henviser "overflate" til skytoppene eller 1-bar-nivået. Mer nøyaktige og detaljerte data kan hentes hos JPL via telnet (Horizons).


Contents ... Appendix-oversikt ... Baneparametre ... Fysiske data ... Diverse ... Ekstremiteter ... Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 8. juli 2005 av Unni Fuskeland