Appendix 1b: Data om solsystemet 2


Se under for opplysninger om hvordan tabellen skal leses.

Fysiske data

           Radius    Masse                   Rot     Dimensjoner
Navn        (km)     (kg)   Tetth Abo    Vo  (døgn)     (km)
--------- -------  -------  ----  --- -----  ------  ----------
Solen      695000  1.99e30  1.41    ? -26.    24.6

Merkur       2440  3.30e23  5.43 0.11  -1.9   58.6
Venus        6052  4.87e24  5.24 0.65  -4.4 -243 
Jorden       6378  5.97e24  5.52 0.37   -      0.99
Mars         3397  6.42e23  3.93 0.15  -2.0    1.03
Jupiter     71492  1.90e27  1.33 0.52  -2.7    0.41
Saturn      60268  5.68e26  0.69 0.47   0.7    0.45
Uranus      25559  8.68e25  1.32 0.51   5.5   -0.72
Neptun      24766  1.02e26  1.64 0.41   7.8    0.67
Pluto        1150  1.27e22  2.06 0.55  13.6   -6.39  (z)

Månen        1738  7.35e22  3.34 0.12 -12.7     S

Phobos         11  1.08e16  1.9  0.06  11.3     S    13.5 x 10.8 x 9.4
Deimos          6  1.80e15  1.8  0.07  12.3     S    7.5 x 6.1 x 5.5

Metis          20  9.56e16  2.8  0.05  17.5     ?
Adrastea       10  1.91e16  4.5  0.05  18.7     ?    12.5 x 10 x 7.5
Amalthea       94  3.5 e18  1.   0.05  14.1     S    135 x 83 x 75
Thebe          50  7.77e17  1.5  0.05  16.0     S    55 x 45
Io           1821  8.93e22  3.53 0.61   5.0     S 
Europa       1565  4.80e22  2.99 0.64   5.3     S
Ganymedes    2634  1.48e23  1.94 0.42   4.6     S
Callisto     2403  1.08e23  1.85 0.20   5.6     S
Leda            8  5.68e15  2.7     ?  20.2     ?
Himalia        93  9.56e18  2.8     ?  15.0    0.4
Lysithea       18  7.77e16  3.1     ?  18.2     ?
Elara          38  7.77e17  3.3     ?  16.6    0.5
Ananke         15  3.82e16  2.7     ?  18.9     ?
Carme          20  9.56e16  2.8     ?  17.9     ?
Pasiphae       25  1.91e17  2.9     ?  16.9     ?
Sinope         18  7.77e16  3.1     ?  18.0     ?

Pan            10     ?       ?  0.5    ?       ? 
Atlas          15     ?       ?  0.9   18.0     ?    20 x 10
Prometheus     46  2.70e17  0.7  0.6   15.8     ?    72 x 43 x 32
Pandora        42  2.20e17  0.7  0.9   16.5     ?    57 x 42 x 31
Epimetheus     57  5.59e17  0.6  0.8   15.7     S    69 x 55 x 55
Janus          89  1.98e18  0.65 0.8   14.5     S    99 x 96 x 76
Mimas         199  3.75e19  1.14 0.5   12.9     S
Enceladus     249  7.30e19  1.12 0.99  11.7     S
Tethys        530  6.22e20  1.00 0.9   10.2     S
Telesto        15     ?       ?  0.5   18.7     ?    17 x 14 x 13
Calypso        13     ?       ?  0.6   19.0     ?    17 x 11 x 11
Dione         560  1.05e21  1.44 0.7   10.4     S
Helene         16     ?       ?  0.7   18.4     ?    18 x 16 x 15
Rhea          764  2.31e21  1.24 0.7    9.7     S
Titan        2575  1.35e23  1.88 0.21   8.3     S
Hyperion      143  1.77e19  1.4  0.3   14.2  kaotisk 185 x 140 x 113
Iapetus       718  1.59e21  1.02 0.2   11.1     S    (y)
Phoebe        110           1.6   .06  16.5    0.4   115 x 110 x 105

Cordelia       13     ?       ?  0.07  24.0     ?
Ophelia        16     ?       ?  0.07  24.0     ?
Bianca         22     ?       ?  0.07  23.0     ?
Cressida       33     ?       ?  0.07  22.0     ?
Desdemona      29     ?       ?  0.07  22.0     ?
Juliet         42     ?       ?  0.07  22.0     ?
Portia         55     ?       ?  0.07  21.0     ?
Rosalind       27     ?       ?  0.07  22.0     ?
Belinda        34     ?       ?  0.07  22.0     ?
Puck           77     ?       ?  0.07  20.0     ?
Miranda       236  6.59e19  1.20 0.27  16.5     S    240 x 234 x 233
Ariel         581  1.35e21  1.67 0.34  14.4     S    581 x 578 x 578
Umbriel       585  1.17e21  1.40 0.18  15.3     S
Titania       789  3.53e21  1.71 0.27  14.0     S
Oberon        761  3.01e21  1.63 0.24  14.2     S
Caliban        40                 .07  21.9
Stephano       15                 .07  24.3
Sycorax        80                 .07  20.4
Prospero       20                 .07  23.2
Setebos        20                 .07  23.3

Naiad          29     ?       ?  0.06  25.0     ?
Thalassa       40     ?       ?  0.06  24.0     ?
Despina        74     ?       ?  0.06  23.0     ?
Galatea        79     ?       ?  0.06  23.0     ?
Larissa        96     ?       ?  0.06  21.0     ?    104 x 89
Proteus       209     ?       ?  0.06  20.0     ?    218 x 208 x 201
Triton       1353  2.15e22  2.05 0.7   13.6     S
Nereid        170     ?       ?  0.2   18.7     ?

Charon        606  1.90e21  1.72  .32  15.5     S    (z)

Nøkkel: Radius Ekvatorradius i km (svært usikker for de mindre ytterste
månene i Solsystemet).  Masse I kilogram
inkludert atmosfærer, men uten satellitter.  Tetth Tetthet i g/cm3.  Abo Objektets
geometriske albedo.  Vo Objektets magnitude i synlig lys i opposisjon.
Rot Siderisk rotasjonsperiode i antall døgn
(negativ=retrograd; S=synkron).  Dimensjoner Radier for
ikke-sfæriske legemer.

Merk: (y) Iapetus' magnitude varierer mellom 10.2 og 11.9 (z) Masser, radier og tettheter for Pluto og Charon er stadig usikre ( ) Noen av opplysningene over er gitt med flere desimaler enn forsvarlig Mer nøyaktige og detaljerte data kan hentes hos JPL via telnet (Horizons) og deres web-side.


Contents ... Appendix-oversikt ... Baneparametre ... Fysiske data ... Diverse ... Ekstremiteter ... Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 3. april 2007 av Unni Fuskeland