Appendix 1b: Data om solsystemet 2


Se under for opplysninger om hvordan tabellen skal leses.

Fysiske data

      Radius  Masse          Rot   Dimensjoner
Navn    (km)   (kg)  Tetth Abo  Vo (døgn)   (km)
--------- ------- ------- ---- --- ----- ------ ----------
Solen   695000 1.99e30 1.41  ? -26.  24.6

Merkur    2440 3.30e23 5.43 0.11 -1.9  58.6
Venus    6052 4.87e24 5.24 0.65 -4.4 -243 
Jorden    6378 5.97e24 5.52 0.37  -   0.99
Mars     3397 6.42e23 3.93 0.15 -2.0  1.03
Jupiter   71492 1.90e27 1.33 0.52 -2.7  0.41
Saturn   60268 5.68e26 0.69 0.47  0.7  0.45
Uranus   25559 8.68e25 1.32 0.51  5.5  -0.72
Neptun   24766 1.02e26 1.64 0.41  7.8  0.67
Pluto    1150 1.27e22 2.06 0.55 13.6  -6.39 (z)

Månen    1738 7.35e22 3.34 0.12 -12.7   S

Phobos     11 1.08e16 1.9 0.06 11.3   S  13.5 x 10.8 x 9.4
Deimos     6 1.80e15 1.8 0.07 12.3   S  7.5 x 6.1 x 5.5

Metis     20 9.56e16 2.8 0.05 17.5   ?
Adrastea    10 1.91e16 4.5 0.05 18.7   ?  12.5 x 10 x 7.5
Amalthea    94 3.5 e18 1.  0.05 14.1   S  135 x 83 x 75
Thebe     50 7.77e17 1.5 0.05 16.0   S  55 x 45
Io      1821 8.93e22 3.53 0.61  5.0   S 
Europa    1565 4.80e22 2.99 0.64  5.3   S
Ganymedes  2634 1.48e23 1.94 0.42  4.6   S
Callisto   2403 1.08e23 1.85 0.20  5.6   S
Leda      8 5.68e15 2.7   ? 20.2   ?
Himalia    93 9.56e18 2.8   ? 15.0  0.4
Lysithea    18 7.77e16 3.1   ? 18.2   ?
Elara     38 7.77e17 3.3   ? 16.6  0.5
Ananke     15 3.82e16 2.7   ? 18.9   ?
Carme     20 9.56e16 2.8   ? 17.9   ?
Pasiphae    25 1.91e17 2.9   ? 16.9   ?
Sinope     18 7.77e16 3.1   ? 18.0   ?

Pan      10   ?    ? 0.5  ?    ? 
Atlas     15   ?    ? 0.9  18.0   ?  20 x 10
Prometheus   46 2.70e17 0.7 0.6  15.8   ?  72 x 43 x 32
Pandora    42 2.20e17 0.7 0.9  16.5   ?  57 x 42 x 31
Epimetheus   57 5.59e17 0.6 0.8  15.7   S  69 x 55 x 55
Janus     89 1.98e18 0.65 0.8  14.5   S  99 x 96 x 76
Mimas     199 3.75e19 1.14 0.5  12.9   S
Enceladus   249 7.30e19 1.12 0.99 11.7   S
Tethys    530 6.22e20 1.00 0.9  10.2   S
Telesto    15   ?    ? 0.5  18.7   ?  17 x 14 x 13
Calypso    13   ?    ? 0.6  19.0   ?  17 x 11 x 11
Dione     560 1.05e21 1.44 0.7  10.4   S
Helene     16   ?    ? 0.7  18.4   ?  18 x 16 x 15
Rhea     764 2.31e21 1.24 0.7  9.7   S
Titan    2575 1.35e23 1.88 0.21  8.3   S
Hyperion   143 1.77e19 1.4 0.3  14.2 kaotisk 185 x 140 x 113
Iapetus    718 1.59e21 1.02 0.2  11.1   S  (y)
Phoebe    110      1.6  .06 16.5  0.4  115 x 110 x 105

Cordelia    13   ?    ? 0.07 24.0   ?
Ophelia    16   ?    ? 0.07 24.0   ?
Bianca     22   ?    ? 0.07 23.0   ?
Cressida    33   ?    ? 0.07 22.0   ?
Desdemona   29   ?    ? 0.07 22.0   ?
Juliet     42   ?    ? 0.07 22.0   ?
Portia     55   ?    ? 0.07 21.0   ?
Rosalind    27   ?    ? 0.07 22.0   ?
Belinda    34   ?    ? 0.07 22.0   ?
Puck      77   ?    ? 0.07 20.0   ?
Miranda    236 6.59e19 1.20 0.27 16.5   S  240 x 234 x 233
Ariel     581 1.35e21 1.67 0.34 14.4   S  581 x 578 x 578
Umbriel    585 1.17e21 1.40 0.18 15.3   S
Titania    789 3.53e21 1.71 0.27 14.0   S
Oberon    761 3.01e21 1.63 0.24 14.2   S
Caliban    40         .07 21.9
Stephano    15         .07 24.3
Sycorax    80         .07 20.4
Prospero    20         .07 23.2
Setebos    20         .07 23.3

Naiad     29   ?    ? 0.06 25.0   ?
Thalassa    40   ?    ? 0.06 24.0   ?
Despina    74   ?    ? 0.06 23.0   ?
Galatea    79   ?    ? 0.06 23.0   ?
Larissa    96   ?    ? 0.06 21.0   ?  104 x 89
Proteus    209   ?    ? 0.06 20.0   ?  218 x 208 x 201
Triton    1353 2.15e22 2.05 0.7  13.6   S
Nereid    170   ?    ? 0.2  18.7   ?

Charon    606 1.90e21 1.72 .32 15.5   S  (z)

Nøkkel: Radius Ekvatorradius i km (svært usikker for de mindre ytterste
månene i Solsystemet). Masse I kilogram
inkludert atmosfærer, men uten satellitter. Tetth Tetthet i g/cm3. Abo Objektets
geometriske albedo. Vo Objektets magnitude i synlig lys i opposisjon.
Rot Siderisk rotasjonsperiode i antall døgn
(negativ=retrograd; S=synkron). Dimensjoner Radier for
ikke-sfæriske legemer.

Merk: (y) Iapetus' magnitude varierer mellom 10.2 og 11.9 (z) Masser, radier og tettheter for Pluto og Charon er stadig usikre ( ) Noen av opplysningene over er gitt med flere desimaler enn forsvarlig Mer nøyaktige og detaljerte data kan hentes hos JPL via telnet (Horizons) og deres web-side.


Contents ... Appendix-oversikt ... Baneparametre ... Fysiske data ... Diverse ... Ekstremiteter ... Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 3. april 2007 av Unni Fuskeland