Kometer

Til forskjell fra de andre smålegemene i solsystemet har kometer vært kjent siden oldtiden. Kinesiske nedtegnelser om Halleys komet kan dateres til minst 240 år f.Kr. Det berømte Bayeux-teppet, som hedrer normannernes erobring av England i 1066, viser også en passasje av Halleys komet.

Innen 1995 er 878 kometer katalogisert med omtrentlige beregnete baner. Av disse er 184 periodiske kometer (omløpstid mindre enn 200 år). Noen av de gjenværende er uten tvil også periodiske, men for å bestemme dette må banene beregnes mer nøyaktig.

Kometer kalles av og til skitne snøballer eller "frosne jordklumper". De består av en blanding av is (både av vann og frosne gasser) og støv som av en eller annen grunn ikke samlet seg til planeter da solsystemet ble til. Dette gjør dem til interessante informasjonskilder om de fysiske forhold i det tidlige solsystemet.

Når kometene nærmer seg Solen og blir aktive av varmen, har de flere adskilte deler:

Kometer er usynlige når de ikke er i nærheten av Solen. De fleste kometbaner er svært eksentriske og gjør at kometene fraktes forbi Plutos bane. Disse ser vi én gang før de forsvinner i tusener av år. Bare kort- og mellomperiodiske kometer (som Halleys komet) forblir på innsiden av Plutos bane størstedelen av sin omløpstid.

Etter omtrent 500 passeringer av Solen er det meste av kometens is og gasser revet løs. Dette etterlater et steinlegeme svært lik en asteroide. (Kanskje er hele 50% av asteroidene nær Jorden utbrente kometer.) En komet som passerer nær Solen står også i fare for å kollidere med Solen eller en av planetene, eller å bli slynget ut av solsystemet idet den passerer Jupiter.

Den absolutt mest berømte kometen er Halleys komet. Men SL 9 var også populær en ukes tid sommeren 1994.

Meteorsvermer finner sted når Jorden krysser en kometbane. Noen er meget regelmessige: Perseidene finner sted hvert år mellom 9. og 13. august idet Jorden suser gjennom det støvete sporet etterlatt av komet Swift-Tuttle. Halleys komet er årsaken til Orionidene hver oktober.

Mange kometer oppdages av amatørastronomer. Siden kometer lyser sterkest når de er i nærheten av Solen, er de vanligvis bare synlige ved soloppgang eller solnedgang. Komet-kart kan lages med egnet programvare.

Mer om kometer (engelsk)

Åpne spørsmål


Contents ... Solen ... Smålegemene ... Kometer ... Halleys komet ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 28. mars 2007 av Unni Fuskeland