Appendix-oversikt


1. Data om solsystemet
Tabeller over mange fysiske parametre og baneparametre for hvert av de store legemene i solsystemet.

2. Ekstremiteter
Lister over de største, minste, mest lyssterke og tetteste legemene + en liste over stedene som er best skikket (dvs. minst uskikket!) for liv.

3. Kronologisk oversikt over oppdagelser
Lister over hvilke legemer som ble oppdaget når etter Galileos tid.

4. Solsystemets opprinnelse
En kort beskrivelse av solsystemets tidligeste historie.

5. Planetarisk lingvistikk
Noen språklige kuriositeter i forbindelse med planetene.

6. Astronomiske navn
Forklarer hvordan himmelegemer o.l. blir navngitt.

7. Hypothetical planets av Paul Schlyter
Et essay om planeter og måner som viste seg ikke å eksistere.

8. Bildeliste
En stor men ikke helt oppdatert liste over planetbilder tilgjengelige på nettet og andre steder.

9. Musikkliste
Klassisk musikk relatert til planetene.

A. Takk
Folk og publikasjoner som har hjulpet til.

B. Kopier av The Nine Planets
Steder på nettet hvor det finnes kopier og andre oversettelser av The Nine Planets.

C. Opphavsrett
Bildene tilhører NASA, tekstene tilhører Bill Arnett.

Contents ... Ordliste ... Appendix-oversikt ... Data ... Om forfatteren ... Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 3. mars 2005 av Unni Fuskeland