Jupiters indre måner


Nærmest Jupiter, på innsiden av de galileiske månenes baner, finnes det fire små måner:


Metis

Jupiter XVI

Metis er den innerste av de kjente månene:
    omløp:  128,000 km fra Jupiter
    diameter: 40 km
    masse:  9.56e16 kg

Metis var en av Titanene, og dertil Zevs' (Jupiters) første kone.

Oppdaget av Synnott i 1979 (Voyager 1).

Metis og Adrastea ligger i Jupiters hovedring. De antas å utgjøre kilden av materialet som ringen består av.

Mer om Metis


Adrastea

Jupiter XV

Adrastea er den andre av Jupiters kjente måner:
    omløp:  129,000 km fra Jupiter
    diameter: 20 km (23 x 20 x 15)
    masse:  1.91e16 kg

Adrastea stod ifølge mytologien for fordelingen av straff og belønning. Hun var datter av Jupiter og Ananke.

Oppdaget av Danielsons student David Jewitt i 1979 (Voyager 1).

Metis og Adrastea går i bane på innsiden av den synkrone omløpsradien og på innsiden av den såkalte Roche-grensen. De er kanskje små nok til å unngå å ødelegges av tidevannskreftene, men baneradiene deres vil med tiden reduseres.

Adrastea er en av de minste månene i solsystemet.

Mer om Adrastea


Amalthea

Jupiter V

Amalthea er den tredje av Jupiters kjente måner:
    omløp:  181,300 km fra Jupiter
    diameter: 189 km (270 x 166 x 150)
    masse:  3.5e18 kg ?

Amalthea var nymfen som matet Jupiter med geitemelk da han var spedbarn.

Oppdaget av Barnard den 9. september 1892 ved hjelp av 36"-refraktoren ved Lick Observatory. Amalthea var den siste månen som ble oppdaget ved direkte visuell observasjon og ikke ved å studere fotografier.

Amalthea og Himalia er Jupiters femte og sjette største måner; de er omtrent like store - men bare 1/15 så store som den neste i størrelsesrekken; Europa.

Som de fleste av Jupiters måner roterer Amalthea synkront, og dens lange akse peker mot Jupiter.

Amalthea er det rødeste objektet i solsystemet. Den røde fargen skyldes øyensynlig svovel fra Io.

Tidligere trodde man at størrelsen og den irregulære fasongen tydet på at Amalthea var et ganske kraftig og stivt legeme. Men målinger av massen som Galileo utførte på den siste runden antyder en annen forklaring. Det virker som Amaltheas tetthet er omtrent lik tettheten til vann, og siden det er usansynlig at den består av is er den mest trolig at Amalthea er en løs "haug med steiner" med mye tomrom.

Som Io stråler Amalthea ut mer varme enn den mottar fra Solen (sansynligvis på grunn av elektriske strømmer indusert av Jupiters magnetfelt.

Mer om Amalthea


Thebe

Jupiter XIV

Thebe er den fjerde av Jupiters kjente måner:
    omløp:  222,000 km fra Jupiter
    diameter: 100 km (100 x 90)
    masse:  7.77e17 kg

Thebe var en av nymfene, datter av elveguden Asopus.

Oppdaget av Synnott i 1979 (Voyager 1).

Bildet over viser Thebes ledende side som har tre eller fire store kratere (sett i forhold til Thebes størrelse). Bildet til venstre viser den motsatte siden.

Mer om Thebe


Åpne spørsmål


Contents ... Jupiter ... Metis / Adrastea / Amalthea / Thebe ... Io ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 4. februar 2005 av Unni Fuskeland